1945

Efter den inledande vården och rehabiliteringen är den svenska strategin ”arbetsmodellen” där man anser att den snabbaste vägen till ett normalt liv går genom arbete. De som kom till Sverige skulle sättas i arbete och inte ligga staten till last. Detta gällde såväl för de som överlevde koncentrationsläger och anlände till Sverige 1945 som för arbetskraftsinvandringen under 1950- och 60-talet. Det skyddsnät vi har idag med bidrag, praktik och bostadshjälp finns inte och de dåliga arbetsvillkoren i de svenska fabrikerna får många judar att likna dem vid koncentrationsläger. Vid den här tiden fördubblas den judiska befolkningen i Sverige och judiska skolor och föreningar växer fram. Blicken är vänd mot Israel och för Sveriges judar är det viktigt att kunna leva ett judiskt liv i Sverige.

Du väljer att stanna

Vill du etablera dig i Sverige och ansöka om medborgarskap?
börja om
ansök om medborgarskap