1945

Under andra världskriget släpps få eller inga judar in till USA. Här finns dock fortfarande ett levande judiskt liv efter att den judiska kulturen i Europa nästan helt förintats. Efter kriget skapas de största och rikaste judiska samhällena i USA. Om du har tur kan du kanske hitta någon släkting eller bekant som har överlevt eller hunnit invandra före kriget. När Israel bildas 1948 ges en möjlighet för världens judar att leva som majoritet i ett eget land. Det blir också ett lockande alternativ att flytta till ett judiskt land. 

du väljer att flytta

Prova ett annat årtal eller sök medborgarskap i Sverige ändå.
börja om
Flytta tillbaka till sverige