1945

De flesta judar i Europa har vid den här tiden mördats i nazisternas dödsläger. Du har överlevt Förintelsen, men har inte längre något hemland att återvända till i spillrorna efter andra världskriget. Det samhälle du växt upp i finns inte mer. Du får hjälp av Röda Korset att komma till Sverige där du får vård. Du ses till en början som ”repatriandi”. Repatriandi betyder återvändare. Sverige tror att du kommer att återvända till ditt hemland så fort du blir frisk. Men man inser snart att många av de som kommit saknar medborgarskap eller inte kan flytta tillbaka av rädsla för nya förföljelser. Därför får de som vill stanna i Sverige, men många väljer att flytta vidare till USA eller till det blivande Israel.  

Vill du stanna i Sverige?
Eller vill du hellre flytta vidare till Israel eller USA?
Stanna i Sverige
Flytta vidare