1910

Vid den här tiden råder i stort sett fri invandring och många fattiga judar från Östeuropa kommer till Sverige för att söka sig ett bättre liv. Samtidigt utvandrar miljontals européer till USA, och i Sverige är det fler som lämnar landet än som flyttar hit. Många av de judiska invandrarna från Östeuropa är egentligen på väg till USA men stannar av olika skäl kvar i Sverige. Många hör talas om Sverige via släktingar och vänner som flyttat innan dem, s.k. kedjemigration.

Vill du åka vidare till USA? Eller vill du ansöka om svenskt medborgarskap trots den ovissa utgången?
vidare till USA
ansöker i sverige