1869

Det är i stort sett fri invandring till Sverige, men det är inte lika lätt att bli medborgare eller få tillstånd att bedriva handel. Vid den här tiden har begränsningarna lättats för judar och du kan bosätta dig i hela landet. Du är en av några tusen judar som bosätter dig i Sverige som en del av ”den stora migrationen” när två miljoner judar flyttar västerut inom Europa. Samtidigt präglas Sverige av utvandringen till Amerika dit en miljon svenskar emigrerar. 

Vill du söka medborgarskap i Sverige?
Eller vill du inte ta den risk som en granskning skulle innebära? 
Lev i sverige utan medborgarskap
ansök