1780

Som jude får du bosätta dig i Stockholm, Göteborg eller Norrköping och fritt utöva din religion. Du får däremot inte gifta dig med någon icke-jude, inte ägna dig åt vilket yrke som helst, inte äga mark och inte ha kristna som anställda i ditt företag. Ibland kunde dock undantag ges, som i fallet med Fabian Philip.

du flyttar

HISTORISKT

Fabian Philip anlände till Karlskrona som 19-åring 1780. Varför han valde att flytta till Sverige vet vi inte, men han är en av de första judarna som bosätter sig i landet. Första åren i Karlskrona försörjde sig Philip som handelsman, men när Judereglementet kom fick han inte bo kvar. Han bestämde sig för att starta en segelduksfabrik och leverera billiga tyger till stadens flotta. De behövde mycket segel till flottan och därför fick han stanna i Karlskrona. 1819 ansökte Fabian Philip om att få bli svensk undersåte och hans ansökan beviljades. När Philip dog 1834 var han en mycket rik man.

Grattis du får bo som du vill! Börja om i en ny tid eller gå vidare till diskussion.
Börja om