1780

När Judereglementet infördes så begränsades också var judarna fick bo och vilka yrken man fick ha. Kungen (som var enväldig) kunde dock ge enskilda judar undantag från begränsningarna, vilket var fallet med Fabian Philip.

du bor kvar

HISTORISKT

Fabian Philip anlände till Karlskrona som 19-åring 1780. Varför han valde att flytta till Sverige vet vi inte, men han är en av de första judarna som bosätter sig i landet. Första åren i Karlskrona försörjde sig Philip som handelsman, men när Judereglementet kom fick han inte bo kvar. Han bestämde sig för att starta en segelduksfabrik och leverera billiga tyger till stadens flotta. De behövde mycket segel till flottan och därför fick han stanna i Karlskrona. 1819 ansökte Fabian Philip om att få bli svensk undersåte och hans ansökan beviljades. När Philip dog 1834 var han en mycket rik man. 

Grattis du får bo som du vill! Börja om i en ny tid eller gå vidare till diskussion.
Börja om