1780

På 1770-talet får man inte leva som jude i Sverige. Alla som bodde i Sverige skulle tillhöra samma religion och bekänna sig till den protestantiska kyrkan. Därför var de första judarna som kom hit tvungna att ansöka om undantag, s.k. skyddsbrev av kungen. Kungen vid den här tiden var Gustav III och han tänkte att det var bra för Sverige att låta judiska handelsmän invandra eftersom de hade specialkunskaper och ett brett kontaktnät.

Väljer du ändå att flytta till Sverige och hoppas på att få ett skyddsbrev av kungen? 
Börja om
Be kungen om ett skyddsbrev