1681

1681 fanns inget uttryckligt förbud mot judar, men 1686 kommer en ny lag som förbjuder alla främmande trosbekännare. Det enda sättet att få stanna kvar i Sverige är vid den här tiden att konvertera.

konverterar inte

HISTORISKT

I november 1685 får kung Karl XI kännedom om att en grupp judar vistas i Stockholm. Det sprids rykten om att de håller gudstjänst och är på väg att ta dit sina familjer. Judarnas närvaro väcker förargelse i huvudstaden, och eftersom de inte vill konvertera beslutar kungen att judarna, ”såsom Christi Namns och Församlings försmädare”, ska utvisas och omedelbart lämna landet.

Prova gärna ett nytt årtal eller gå vidare till diskussion.
Börja om