1681

För att kunna bli en del av majoritetssamhället och undkomma förföljelse och isolering väljer många att konvertera. Det är inte lätt att leva som jude i Europa, och att konvertera kan innebära nya möjligheter och tillträde till andra platser. Många konverterade också av religiösa skäl. Efter en tids kristendomsundervisning sker dopet. Du får då bli svensk undersåte och får dessutom ett startbidrag av kungen som ser varje konvertering som en seger för den lutherska läran (protestantismen).

du konverterar

HISTORISKT

Familjerna Mandel och Jacob anländer till Stockholm 1681. Familjerna har fyra respektive fem barn. De kommer ursprungligen från Hamburg och Wien men reser till Stockholm med ett mål: att konvertera. Efter en tids kristendomsundervisning sker dopet den 29 september 1681 i Tyska kyrkan. Dopet var en av årets stora händelser. Alla viktiga personer i staden var där inklusive kungafamiljen. För kyrkan var detta en viktig händelse för att visa på kyrkans storhet och den lutherska lärans seger. Under mässan samlade man in kollekt, pengar, av de närvarande. Kungen gav 400 daler, vilket motsvarar ca. 113 000 kronor i dagens penningvärde. Kollekten gick sedan till familjerna och var tänkt som ett startkapital för deras nya liv i Sverige.

Prova gärna ett nytt årtal eller gå vidare till diskussion.
Börja om