1681

Sverige styrs av en enväldig kung och kyrkan är protestantisk. 1681 finns ingen lag som tvingar judar eller icke-protestanter att konvertera. Men runtom i Europa lever judar och kristna till stor del åtskilda. Religionen är en viktig del i människors liv men även ett verktyg för kungar och härskare att styra och reglera sina undersåtar. För att kunna bli svensk undersåte är du också tvungen att vara protestant.

Väljer du att konvertera och ge upp din tro och tradition eller vägrar du att konvertera och tar risken att inte få stanna i landet?
konvertera
Inte konvertera